Dzień Ziemi w naszej szkole

Już od wielu lat w naszej szkole obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. W bieżącym  roku  obchody tego dnia rozpoczęły się już od 04.04.2016. W tym czasie  odbył się konkurs ekologiczny dla klas III. Miał on na celu uczulenie na potrzebę troski o nasze środowisko. W konkursie wzięło udział 47 uczniów.

Laureatami zostali:

Anna Sobiecka, Jakub Królak – miejsce I ,

Aniela Sawicka, Bartosz Schabek – miejsce II,

Olivia  Oziębłowska, Tymoteusz Koziarek, Zuzanna Kapusta – miejsce III, Zuzanna Switek, Alicja Bogdańska, Aleksander Makowski oraz Aleksandra Jung zdobyli  wyróżnienia.

Główne uroczystości  obchodów dnia ziemi odbyły się  21. 04.2016r. Rozpoczęły się od przywitania wszystkich obecnych i przedstawienia informacji na temat Światowego Dnia Ziemi. Następnie obchody zostały uświetnione przedstawieniem klasy III b zatytułowanym ,, Chrońmy nasze lasy”. Po inscenizacji uczniowie z kl. 2d zapoznali swoich kolegów w jaki sposób należy żyć ekologiczne.

Przeprowadzony został również dla klas nauczania wczesnoszkolnego krótki turniej ekologiczny. Przedstawiciele poszczególnych klas rozwiązywali zadania, odpowiadali na pytania, układali puzzle. Na koniec uczestnikom turnieju  zostały wręczone drobne  nagrody, a dla swoich kolegów z klasy otrzymali ciekawą niespodziankę.

Bożena Maroń

Agnieszka Mazurek

Scroll to Top