Świąteczny Apel w Filii

W środę 23.03.2016 r. w Filii SP-1 w Piastowie odbył się apel z okazji Pierwszego Dnia Wiosny oraz Świąt Wielkanocnych. Była to uroczystość wyjątkowa, gdyż za zgodą Dyrektorów obydwóch szkół, na jednej sali zgromadzili się zarówno mali uczniowie z Filii Szkoły Podstawowej nr 1, jak i młodzież z Gimnazjum nr 1. Występ artystyczno- taneczny przygotowały dzieci z klas: I g i I i- pod kierunkiem swoich wychowawczyń- p. Urszuli Jackowskiej, p. Eweliny Kality oraz nauczyciela tańca i choreografa, potrafiącego wspaniale swój kunszt przekazać dzieciom- p. Włodzimierza Ptaszka.

W części „świątecznej” głos oddano także uczniom Gimnazjum. W ten sposób obie grupy pokazały, że potrafią bardzo dobrze ze sobą współpracować, mimo różnicy wieku i upodobań. Występ oparty był na motywach ludowych, związanych z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny, topieniem marzanny oraz przybliżył zwyczaje i tradycje wielkanocne. Scenariusz przedstawienia płynnie przeszedł z jednej części do drugiej, nadając każdej z nich właściwy wydźwięk. Był „lekki”, radosny i optymistyczny, urozmaicony piosenkami ruchowymi. Na uwagę zasługiwała także oprawa plastyczna, barwne dekoracje, stół wielkanocny przystrojony koszyczkami wielkanocnymi, pisankami, barankami, zającami, bukszpanem, który dodał kolorytu i sprawił, że wszyscy poczuli bliskość świąt. Na zakończenie wspólnego spotkania odbył się konkurs na najpiękniejszą marzannę, wykonaną przez pierwszoklasistów. Członkami komisji byli: dyr. SP-1 w Piastowie- p. Urszula Skrzypczak wraz z wicedyrektor- p. Katarzyną Sowińską- Wojtaś, dyr. Gimnazjum nr 1- p. Tomasz Osiński oraz p. Anita Gosa- przewodnicząca Rady Rodziców. Pierwszą nagrodę otrzymała marzanna klasy I i. Duże zainteresowanie komisji wzbudziła także marzanna ekologiczna kl. I f.

Następnie odbył się konkurs mody. W paradzie wzięli udział uczniowie z obydwóch szkół. Uczestnicy byli przebrani za Panią lub Pana Wiosnę. Stroje były bardzo pomysłowe, wiec nie zabrakło śmiechu i dobrej zabawy. Komisja, obradująca w wyżej wymienionym składzie, wyłoniła zwycięzców. Przyznano po trzy nagrody za strój w dwóch kategoriach wiekowych: dla SP i Gimnazjum. Dyplomy dla wszystkich ufundował Komitet Rodzicielski. Na zakończenie Państwo Dyrektorzy podziękowali wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz złożyli serdeczne życzenia świąteczne całej społeczności szkolnej.

Bożena Madejska

Scroll to Top