Pomoc dla Ukrainy

16 listopada społeczność naszej szkoły została włączona w kampanię „Światowy Dzień Żywności” – pomoc dla Ukrainy. Uczniowie naszej placówki zostali zapoznani z trudną sytuacją bytową ludności cywilnej zamieszkującej wschodnia część Ukrainy. Informujemy, że od 17 do 20 listopada będzie przeprowadzona w szkole kwesta na zakup żywności, środków higieny osobistej i czystości, leków oraz odzieży i materiałów potrzebnych do ocieplenia budynków przed zimą dla ludności Ukrainy. Zapraszamy do aktywnego udziału w kampanii.

Elżbieta Trawczyńska

Radosław Korban

Scroll to Top