Bierzemy udział w Programie RUN

Nasz szkoła od kilku lat wdraża elementy oceniania kształtującego, które są częścią projektu Szkoły Uczącej Się. Od tego roku szkolnego bierzemy także  udział w programie RUN. Run to skrót od nazwy – Rozwijanie Uczenia się i Nauczania.

Celem programu jest stworzenie w szkole kultury współpracy grup nauczycieli, dzięki czemu będą się oni koncentrowali na efektywnym uczeniu się uczniów na lekcji i poza nią oraz doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się, wskazując uczniowi efekty jego pracy i możliwości dalszego jego rozwoju.

W ramach tego projektu 28 listopada 2015r. odbyły się w naszej szkole  warsztaty regionalne. W naszych szkolnych progach gościliśmy grupę PP z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adamowie. Warsztaty poprowadziły trenerki CEO, pani  Anna Kępińska i pani Mirosława Rokicka. Tematem warsztatów było poznanie OK-obserwacji, jako narzędzia służącego doskonaleniu nauczania poprzez monitorowanie wdrażania strategii oceniania kształtującego. Warsztaty odbywały się w ramach działania Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany programu Szkoła Ucząca Się.

Warsztaty dały nam kolejny zastrzyk pozytywnej energii do działania w projekcie. Pozwoliły na wymianę doświadczeń i zaplanowanie OK – obserwacji w naszych szkołach. Jesteśmy pewne, że stanie się ona stałym elementem pracy Grup Przyjaznych Przyjaciół, a z czasem zyska kolejnych zwolenników wśród nauczycieli.

Agnieszka Gołda

Scroll to Top