Dzień z technologią

4 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Technologii pod hasłem „Jestem smart”. Tego dnia nauczycie wszystkich przedmiotów prezentowali możliwości praktycznego wykorzystania technologii w edukacji.

Zadaniem uczniów było przyniesienie do szkoły telefonów, tabletów i laptopów.
Na lekcji języka polskiego i matematyki dzieci korzystały z tablic interaktywnych, ciekawych stron np. scholaris, jakzosia.pllearningapps.org, e-podręczniki, a na podsumowanie zajęć został przeprowadzony quiz na stronie kahoot. Dzieci, dzięki przyniesionym telefonom bądź tabletom czy laptopom, miały możliwość wzięcia udziału w interaktywnym i bardzo ciekawym quizie, sprawdzającym opanowanie danego tematu.

Na lekcji matematyki dodatkowo wykorzystana była strona Geoportal. Dzięki tej stronie uczniowie znaleźli działki swoich domów i pomierzyli powierzchnię tychże działek, jak również długości ulic.
Uczniowie klas starszych uczyli  klasy młodsze programowania w języku Scratch.
Na  podsumowanie odbył się apel, podczas którego zaprezentowaliśmy prace uczniów, które wezmą udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jestem Smart”.

Uczestnicy koła redakcyjnego pod opieką p. Iwony Skiby zaprezentowali gazetkę „Co słychać w Jedynce?”. Następnie uczeń klasy 6a, Andrzej Gwiazda, przedstawił bardzo ciekawą prezentację dotycząca bezpieczeństwa w sieci i czyhających na nas zagrożeń: „Niebezpieczne aplikacje na telefony na przykładzie systemu android”.

Na zakończenie apelu przypomnieliśmy dzieciom, że uczeń nowoczesnej szkoły jest SMART!

Czyli:
• Sprytny
• Mobilny
• Aktywny
• Rozsądny
• Technologicznie Zakręcony

Uczniowie dostali jednoznaczny przekaz, że Smartfony, tablet, laptop i Internet nie służą tylko do zabawy i komunikacji z najbliższymi. Ze smartfonów, tabletów, laptopów i Internetu należy korzystać mądrze i rozsądnie, zwłaszcza w celu poszerzania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności oraz ciekawego i aktywnego spędzania czasu.

Koordynatorzy Dnia z Technologią: Alicja Pałys i Iwona Skiba.

Scroll to Top