Ślubowanie klas pierwszych

Dzień 22 października 2015 roku w naszej szkole to bardzo ważna data dla uczniów klas Ia , Ib, Ic i Id. W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie im. Stanisława Staszica.

Prowadząca powitała zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli i rodziców, a szczególnie gorąco zostali przywitani bohaterzy uroczystości- uczniowie klas pierwszych.

W części artystycznej uczniowie  zaprezentowali umiejętności wokalne i recytatorskie, do której dzieci przygotowywały się od września pod kierunkiem swoich wychowawców i nauczyciela rytmiki pana Włodzimierza Ptaszka. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu rodziców.

Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką.

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Urszula Skrzypczak dokonała pasowania na ucznia dotykając symbolicznym ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.

W miłej atmosferze życzenia dzieciom złożyli: Pani Dyrektor Szkoły , przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie z klas szóstych, którzy przygotowali dla swych młodszych kolegów miłe niespodzianki.

 Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia  Pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców, dzieci wróciły do domów.

Anna Brzezińska

[line]

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W FILII

Pasowania nadszedł czas, szkoła uśmiechem wita nas.

My uroczyście ślubujemy, że wzorowymi uczniami być chcemy.

26 października 2015r. zapisze się w sercach i umysłach uczniów klas 1e, 1f, 1g, 1h i 1i jako szczególna data. W tym dniu zostali oni przyjęci przez panią dyrektor Urszulę Skrzypczak w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr.1 im. Stanisława Staszica w Piastowie. Swoim odświętnym, galowym strojem pierwszoklasiści podkreślili uroczysty charakter tego dnia. W obecności swoich rodziców i całej społeczności uczniowskiej złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Ślubowali godnie reprezentować szkołę, swoim zachowaniem i postępami w nauce przyczyniać się do przynoszenia jej chluby. Przed oficjalną częścią ślubowania uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie w krótkim programie artystycznym przygotowanym przez panią Bożenę Madejską i pana Włodzimierza Ptaszka. Poprzez otrzymanie uczniowskich atrybutów-tarcz szkolnych i legitymacji pierwszaki poczuły się stuprocentowymi uczniami szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej ślubowania poszczególne klasy uwieczniły ten szczególny moment na fotografiach. Potem pierwszoklasiści wraz z rodzicami udali się do klas na poczęstunek i rozdanie pamiątkowych dyplomów.

Barbara Ładzińska

Scroll to Top