Dzień Papieski

Dnia 8 października w naszej szkole odbył się apel z okazji 15 Dnia Papieskiego. Uczniowie klasy IV c przypomnieli całej społeczności szkolnej postać Jana Pawła II jako „pielgrzyma i przyjaciela dzieci i ludzi młodych”. Dzieci przeprowadziły nas przez kraje świata, w których odbyły się Światowe Dni Młodzieży, a „Jan Paweł II, który dostał przepustkę z nieba”, przypomniał nam najważniejsze działania płynące ze spotkań młodzieży. Na koniec Smok Wawelski zaprosił wszystkich do udziału w tak pięknym wydarzeniu, jakie mam mieć miejsce w Krakowie w 2016 roku – Spotkanie młodych. Pokaz klasy IV c uświetnił występ szkolnego chóru, który wykonał dwie ulubione pieśni Ojca Świętego – „Barkę” i „Abba Ojcze”.

Monika Run

Scroll to Top