Dzień Edukacji Narodowej 2015

Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona    z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zalegalizowana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. To dzień szczególny – święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują.

W tym roku akademia z tej okazji  odbyła się w środę 14 października.

W części oficjalnej swoje przemówienie – skierowane do  wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców – wygłosiła: Dyrektor Szkoły Pani Urszula Skrzypczak wspominając o historycznych początkach oświaty polskiej i  podkreślając  jej znaczenie w czasach obecnych i szybko zmieniającej się rzeczywistości. Wszystkim nauczycielom przekazała najlepsze życzenia.  W imieniu  Rodziców głos zabrała  Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Dorota Łubnicka-Grzymała, która dziękując za trud i pracę wkładaną w nauczanie  i wychowanie dzieci przekazała na ręce Pani Dyrektor kosz cukierków dla wszystkich pracowników z uwagą, że w tym dniu – wyjątkowo – żadne słodycze nie tuczą..  Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego , uczennice Maja Sopeła i Paulina Parol złożyły najlepsze życzenia dyrekcji, nauczycielom  i wszystkim pracownikom szkoły.

Po części oficjalnej uczniowie klas VIa i  IIc zaprezentowali  przygotowany pod kierunkiem pani Joanny Kalwajtys-Chłosty i pani Elżbiety Ubaniak program artystyczny muzycznie okraszony przez szkolny chór prowadzony przez pana Bogdana Nidzgorskiego. Wiersze, piosenki i krótka scenka ze szkolnego życia były uczniowskim sposobem na podziękowanie wszystkim tym, którzy na co dzień kształtują ich serca i umysły. Uroczystość przebiegająca w wyjątkowej atmosferze zakończyła radośnie zaśpiewana piosenka „ Więc choć pomaluj mi świat’  prze trio uczennic klas szóstych Małgorzatę Majchrzak, Aleksandrę Strzelecką i Helenę Rzepińską, z towarzyszeniem chóru szkolnego. Wręczenie wszystkim nauczycielom kolorowych tulipanów wykonanych techniką papieroplastyki przez uczniów klas trzecich zakończyło tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Beata Proczek

Scroll to Top