V światowy dzień tabliczki mnożenia

Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 1 włączyła się w obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Tegoroczna akcja trwała od 21-25 września i przebiegała pod znanym
z poprzednich edycji hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.

Przez cały tydzień uczniowie z SP1 uczestniczyli w różnych grach mających na celu przypomnienie sobie tabliczki mnożenia. W czwartek, 24 września, do egzaminów ze znajomości tabliczki mnożenia mogli przystąpić mieszkańcy Piastowa, a w piątek, 25 września, uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły.
Od samego rana Komisje Egzaminacyjne z klasy 5a przeprowadzały krótkie egzaminy ze znajomości tabliczki mnożenia.

Chętni wybierali los z 5 przykładami mnożenia. Jeżeli uczestnik podał wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywał tytuł: ,, Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Taka umiejętność udała się  205 osobom.

Obchody  Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły wiele pozytywnych emocji wśród uczniów, pobudziły chęć do zdrowej rywalizacji, a radosna atmosfera panująca tego dnia pomagała uczniom w bezstresowym zdawaniu egzaminów.

Nad całością akcji czuwały panie koordynatorki: Alicja Pałys i Katarzyna Kruk

Scroll to Top