Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

1 września uczniowie naszej szkoły powitali nowy rok  szkolny  2015/2016 w dwóch budynkach: w budynku głównym przy ul. Brandta  oraz w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Tysiąclecia, gdzie mieści się filia naszej szkoły.

Na sali gimnastycznej przy ul. Brandta zgromadzili się uczniowie klas Ia,b,c,d oraz wszystkich klas II, III, IV, V i VI. W części oficjalnej Dyrektor Urszula Skrzypczak w krótkim przemówieniu gorąco powitała wszystkich uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów oraz grono pedagogiczne, rodziców,  pracowników administracji i obsługi życząc sukcesów w nowym roku szkolnym. Zaprosiła wszystkich rodziców do współpracy i wspólnych działań na rzecz maksymalnego rozwoju dzieci. Serdeczne życzenia dla wszystkich popłynęły również od pani Doroty Łubnickiej – Grzymały Przewodniczącej Rady Rodziców. Po prezentacji nauczycieli, którzy w tym roku dołączyli do grona pedagogicznego naszej szkoły, minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych w czasie II wojny światowej.

W drugiej części uroczystości uczniowie ze Świetlicowego Koła Teatralnego, pod kierunkiem p. Anny Brzezińskiej zabrali nas w niezwykłą podróż do dalekiej Afryki, prezentując przedstawienie pt. „Afrykańska przygoda”.

Następnie uczniowie udali się do sal na krótkie informacyjne spotkania ze swoimi wychowawcami.

 „Jeszcze wczoraj wakacje z plecakiem, jeszcze wczoraj szum morza mnie wołał, dziś już jestem bardzo dumnym pierwszakiem i z radością wita mnie szkoła”-takie słowa z pewnością towarzyszyły pięciu klasom pierwszym, rozpoczynającym naukę w budynku filialnym Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie. Uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi rodzicami zgromadzili się w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2, gdzie od tego roku mieści się filia szkoły. Dyrektor Urszula Skrzypczak powitała wszystkich przybyłych bardzo serdecznie. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów, zapewniając najmłodszych, że zaczynają niezwykłą przygodę z nauką w szkole podstawowej. Popłynęły życzenia owocnej pracy i dobrego, radosnego samopoczucia w progach szkoły.

Na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2015/2016  Burmistrz Piastowa- p. Grzegorz Szuplewski zapewnił rodziców, iż cieszy się, że uczniowie będą mogli spędzać czas w szkole w odnowionych klasopracowniach. Jak stwierdził we wzajemnej współpracy i życzliwości wiele można osiągnąć. Niezwykłej gościnności lokalowej użyczył Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie Dyrektor Gimnazjum nr 2  Tomasz Osiński. Zapewnił rodziców, że gimnazjaliści potrafią wspaniale zaopiekować się młodszymi uczniami i rodzice nie powinni mieć najmniejszych powodów do obaw. Następnie Dyrektor Urszula Skrzypczak przedstawiła zebranym  kadrę pedagogiczną wicedyrektorów: p. Katarzynę Sowińską – Wojtaś,  p. Wandę  Kaliściak i p. Marię Zabierzewską, wychowawczynie klas pierwszych, a także panie sprawujące opiekę świetlicową. Wychowawczynie klas pierwszych Ie-p. Monika Jastrzębska, If-p.Bożena Madejska, Ig-p.Urszula Jackowska, Ih-p.Barbara Ładzińska, Ii-p.Anna Sitarz zaprosiły swoich wychowanków do siebie i wraz z rodzicami przeszli do klasopracowni, aby się bliżej poznać. Życzymy pierwszoklasistom samych sukcesów na drodze zdobywania wiedzy i uśmiechu w szkole i w domu.

Barbara Ładzińska

Maria Zielińska

Scroll to Top