Wakacje czas zacząć

Dnia 26 czerwca o godz. 9:30 na sali gimnastycznej odbyło się  uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 dla klas 0-V. Akademia rozpoczęła się od podsumowania przez Panią Dyrektor Urszulę Skrzypczak osiągnięć szkoły, doskonałych wyników uczniów oraz ich udziału i sukcesów w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych, miejskich, powiatowych, ogólnopolskich i międzynarodowych . Wśród najważniejszych zdobytych przez szkołę certyfikatów można wymienić:

” Mistrzowie kodowania” oraz „Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się”.

Nasza placówka po raz kolejny osiągnęła wysoki poziom podczas sprawdzianu szóstoklasistów i najlepsze wyniki w części pierwszej. W tym roku szkolnym wyniki były również wyższe od wyników gminy, powiatu, województwa i kraju. Brawo dla naszych uczniów.

Następnie odbyło się wręczenia świadectw i pamiątkowych książek uczniom klas trzecich, czwartych i piątych, którzy osiągnęli wysokie wyniki edukacyjne.

Tytuł Najlepszego Ucznia Klas Trzecich otrzymali:

w klasie IIIa-Szymon Głuszak (edukacja matematyczna)

i Maksymilian Skiba ( edukacja polonistyczna i język angielski)

w klasie IIIb-Przemysław Rybkiewicz ( edukacja polonistyczna i matematyczna)

i Anna Romańska ( język angielski)

w klasie IIIc- Helena Panfil (edukacja polonistyczna) , Barbara Gwiazda ( język angielski)

i Jan Gwiazda ( edukacja matematyczna)

Świadectwo z biało-czerwonym paskiem otrzymało 108 uczniów. Wśród nich największą ilość, bo aż 19 osób stanowili uczniowie z klasy IVa. Precedensem trudnym do powtórzenia było to, iż uczniowie klasy IVa-integracyjnej w 100% otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych Uczniów i Rodziców.

Podczas uroczystości zostały wręczone także podziękowania dla Prezydium Rady Rodziców oraz dla Rodziców z poszczególnych klas, którzy aktywnie wspierali działania szkoły.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez p. Annę Kowalczyk, p. Kamilę Lewandowską, p. B. Nidzgorskiego i p. Włodzimierza Ptaszka. Występujący uczniowie wprowadzili wszystkich w dobry, wakacyjny nastrój. Wśród wielu wesołych piosenek i tańców miłym akcentem był też występ dzieci z klas I, które zaśpiewały w języku francuskim piosenkę „ Tete, epaules, geuoux et pieds”. Życzymy wszystkim zdrowych, bezpiecznych i radosnych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.

Katarzyna Sowińska-Wojtaś

Scroll to Top