Piknik szkolny

8 czerwca w Jedyneczce przy pięknej pogodzie i w rodzinnej atmosferze odbył się piknik szkolny. Składamy serdeczne podziękowania:

– Radzie Rodziców, na czele z p. Magdaleną Wdowińską-Schabek i p. Adrianną Piotrkowicz, które czuwały nad realizacją tego przedsięwzięcia. Rada zapewniła wiele atrakcji i ufundowała nagrody,

– władzom Miasta Piastowa na czele z Burmistrzem, p. Tomaszem Jankowskim, za serdeczne rozmowy i udział w gościnnym meczu,

– rodzicom, którzy zorganizowali wspaniałe stoiska z przepysznym jedzeniem i atrakcjami,

– niezastąpionej Ochotniczej Straży Pożarnej ze wsparciem Młodzieżówki oraz Państwa Andżeliki i Daniela Daleckich, którzy przez wiele godzin organizowali pokazy strażackie i udzielania pierwszej pomocy, polewali wodą dzieci i prezentowali wóz strażacki,

– nauczycielom wychowania fizycznego: p. Piotrowi Kapuścińskiemu, p. Mateuszowi Frączkowi, p. Radosławowi Korbanowi i p. Annie Przybysz za nagłośnienie, konferansjerkę i sędziowanie meczu,

– nauczycielom za wsparcie i udział w pikniku

– p. Katarzynie Bartoszewicz za wspaniałe pokazy taneczne grupy VULCAN oraz zorganizowanie konkursu tanecznego dla dzieci i dorosłych,

– firmie Electroeco za wspaniałe warsztaty ekologiczne,

– Acrofamilly za ścieżkę akrobatyczną,

– firmom, które wystawiły swoje stoiska, za niewykłe rzeczy, które oferowaliście

– cyrkowcom i dwóm misiom Tymkom za rozbawianie najmłodszych

– pracownikom obsługi i wolontariuszom, którzy od początku do końca zadbali o zorganizowanie stołów, krzeseł i posprzątanie terenu szkoły. To był szalony dzień, który z pewnością powtórzymy za rok. Do zobaczenia wkrótce, podczas kolejnych Jedyneczkowych wydarzeń!

Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia naszej relacji fotograficznej i filmowej z TEL-KAB.

Urszula Skrzypczak- dyrektor szkoły

Katarzyna Sowińska-Wojtaś- wicedyrektor

Scroll to Top