Relacja z obchodów 110-lecia Jedyneczki

„Z dumą i radością oznajmiamy, że 110-letnią szkołę posiadamy!” Pod takim hasłem 28 maja 2024 roku świętowaliśmy 110. rocznicę powstania naszej szkoły.

Świętowanie zaczęliśmy w gronie pracowników Szkoły Podstawowej nr 1, którym Dyrektor Urszula Skrzypczak i Wicedyrektor Katarzyna Sowińska-Wojtaś wręczyły pamiątkowe medale i zdjęcia oraz podziękowania.
Oficjalne obchody  rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. św. Michała Archanioła celebrowanej przez proboszcza parafii ks. Dariusza Partykę, katechetę SP1 ks. Rafała Główczyńskiego oraz ks. Janusza Bolę. We mszy uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice Jedynki, którzy tradycyjnie przeszli ze szkoły do kościoła w uroczystym pochodzie.

Po mszy świętowaliśmy wspólnie z naszymi gośćmi w szkole. Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Tomasz Jankowski – obecny burmistrz Miasta Piastowa, Patryk Grabowski – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Zdzisław Brzeziński  – Burmistrz Miasta Piastowa w latach 1990-2010, Marek Kubicki – Burmistrz Miasta Piastowa w latach 2010-2014, aktualnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie, Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Miasta Piastowa w latach 2014-2024, Piotr Bąk – Prezydent Miasta Pruszkowa, radni miasta Piastowa, Prezes ZNP Odział Pruszków – Krystyna Zaprawa, Bolesław Kozłowski – Dyrektor SP1 w latach 1966-1977. Obecni też byli przedstawiciele instytucji współpracujących z naszą placówką. Centrum Edukacji Obywatelskiej reprezentowały Sylwia Żimijewska-Kwiręg – Dyrektorka Programowa i Członkini Zarządu, Szefowa działu Szkoła Ucząca Się  oraz Aleksandra Cupok-Kokoszka – Asystentka naszej szkoły w programie Laboratorium Szkół Uczących Się. Szkołę Edukacji PAFW i UW reprezentowała Magdalena Jurewicz – Koordynatorka projektu Myśląca Klasa i Koordynatorka Szkoły Praktyk. Fundację Jana Karskiego reprezentowała  Bożena Regulska-Komornicka – Dyrektorka ds. Edukacji. Obecni byli również Magdalena Szlom – Prezes Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa, Anna Podsiadło – Koordynatorka Ogólnopolskiego Projektu Moje miasto bez elektrośmieci, reprezentująca ElektroEko, Dorota Czewonka – coach, koordynatorka Sieci Dyrektorskich.  Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie reprezentowały Teresa Pęksyk i Agnieszka Macieja. Rada Rodziców SP1 reprezentowana była przez prezydium: Magdalenę Wdowińską-Schabek, aktualną radną Miasta Piastowa, Adriannę Piotrkowicz i Angelikę Dalecką. Swoją obecnością zaszczycili naszą uroczystość również dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych Piastowa, Pruszkowa i Warszawy. Młodzieżową Radę Powiatu Pruszkowskiego reprezentowała jej przewodnicząca i absolwentka naszej szkoły – Martyna Gabryelska. Emerytowani pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni naszej szkoły, dyrektorzy placówek kulturalnych i sportowych Miasta Piastowa oraz reprezentujący Hufiec ZHP Piastów. W uroczystości brała udział telewizja Tel-Kab i lokalna prasa.

Dyrektor Szkoły Urszula Skrzypczak opowiedziała o aktualnych działaniach, wyzwaniach i wydarzeniach, jakie dzieją się w SP1 i są możliwe dzięki zaangażowaniu całej społeczności Jedynki. Wicedyrektor szkoły Katarzyna Sowińska-Wojtaś przeczytała list z życzeniami dla szkoły od Ministry Edukacji – Barbary Nowackiej oraz od Mazowieckiej Kurator Oświaty –  Wioletty Krzyżanowskiej.

Z życzeniami dla całej społeczności szkolnej zwrócił się burmistrz Miasta Piastowa Tomasz Jankowski. Docenił pracę wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły oraz zauważył, jak ważne miejsce na edukacyjnej mapie Piastowa zajmuje nasza szkoła. Życzył jej przynajmniej 110 kolejnych lat działalności.

Burmistrz Tomasz Jankowski poinformował również zebranych, że od sierpnia obecna Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 – Urszula Skrzypczak będzie pełniła funkcję wiceburmistrzyni Miasta Piastowa.

Życzenia i gratulacje szkole z okazji 110-lecia  złożył również członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego – Patryk Grabowski.

W imieniu Rady Rodziców głos zabrała jej przewodnicząca Magdalena Wdowińska-Schabek.  Dziękowała wszystkim pracownikom Naszej Jedyneczki za edukację, wychowanie oraz opiekę nad uczniami. Dyrektorka, wicedyrektorka oraz  kierowniczka gospodarcza otrzymały blaszane serce w podziękowaniu za troskę, ciepło, wiedzę, przyjaźń…

Kolejnym punktem uroczystości były podziękowania wszystkim burmistrzom, którzy pełnili funkcję od reaktywowania szkoły, tj. od 1997 roku. Społeczność naszej szkoły w ten sposób doceniła dbałość władz miasta o dobre warunki lokalowe i infrastrukturę sportową.

Tytuły Przyjaciela Szkoły otrzymały organizacje współpracujące z Jedynką:  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Szkoła Edukacji PAFW i UW, Fundacja Jana Karskiego oraz Rada Rodziców.

Podczas uroczystości nauczyciele i pracownicy szkoły z najdłuższym stażem pracy: Sabina Furmańska, Wanda Kaliściak, Joanna Kalwajtys-Chłosta, Piotr Kapuściński, Radosław Korban, Anna Kowalczyk, Agnieszka Kowalewska, Iwona Krysińska, Bożena Maroń, Marta Bloch, Anna Przybysz, Monika Run, Lidia Silska, Iwona Skiba, Urszula Skrzypczak, Katarzyna Sowińska-Wojtaś, Aneta Wąsowska, Dorota Woźniak, Barbara Kowalczyk, Małgorzata Grabowska, Eugeniusz Grabowski otrzymali pamiątkowe statuetki i podziękowania.

Dyrektor szkoły wręczyła również puchary zwycięzcom organizowanych z okazji święta szkoły konkursów: dyktanda oraz gry miejskiej. Nagrody otrzymali: Klara Pomykała z kl. 3c, Piotr Zawiślak z kl. 4b, Helena Nurkiewicz z kl. 6b oraz drużyna z kl. 4b w składzie: Lena Bryzek, Natalia Kaczmarczyk, Lena Kołodziejek, Margarita Kulaczinska, Julia Sarzyńska pod opieką p. Moniki Run.

Obchody 110. rocznicy powstania szkoły były wyjątkowe, ponieważ pożegnaliśmy dotychczasowy hymn szkoły, którego autorami byli Bożena Madejska i Włodzimierz Ptaszek. Po raz pierwszy hymn ten został odśpiewany 7 maja 2008, podczas obchodów 95-lecia szkoły. Z okazji przypadającej w tym roku okrągłej rocznicy został skomponowany nowy hymn. Pomysłodawczynią i autorką słów jest Anna Kowalczyk, natomiast muzyki – Eliza Kamola-Gajek.

Części oficjalnej towarzyszył historyczny sztandar szkoły, w poczcie którego stanęli absolwenci i byli pracownicy Jedynki: Jolanta Korzeniowska, Tomasz Krawczyński, Aleksandra Tandecka, Karolina Cichosz, Maksymilian Skiba, Zuzanna Kapusta, Martyna Gabryelska, Franciszek Pakuła.

W części artystycznej obecni na uroczystości zostali przeprowadzeni przez historię naszej Jedyneczki, od jej powstania do czasów współczesnych. Ze sceny wybrzmiały wiersze z różnych okresów historycznych, piosenki oraz tańce. Z pewnością rozbawiła zgromadzonych pantomima Charliego Chaplina w wykonaniu Piotra Kłosa z klasy 6a. Nostalgicznego charakteru przedstawieniu dodał blues w wykonaniu Bartosza Piotrowicza z klasy 8a. Część słowna przygotowana przez klasę 4b i przedstawicieli pozostałych klas została wzbogacona muzyką chóru pod przewodnictwem Elizy Kamoli-Gajek oraz fantastycznymi tańcami, do których choreografię ułożył Włodzimierz Ptaszek, a w przygotowaniach wspierali go wychowawcy: kl. 1a – Małgorzata Dudyś i Maria Telech, kl. 2a – Ewelina Grudzińska i Iwona Krysińska oraz klasa 3c – Justyna Wieliczko. W części artystycznej nie mogło zabraknąć naszych absolwentów: Leny Augustyńskiej, Hanny Madej, Jana Pakuły, którzy uświetnili występ słowem, Franciszka Pakuły, który akompaniował aktorom oraz Zuzanny Kapusty, która w finale zaśpiewała utwór Marka Grechuty Ocalić od zapomnienia. Jak zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie rodziców i przyjaciół Jedynki: Justyny i Pawła Kaczmarczyków, rodziców z klasy 4b, Marii Kacprzak-Rawy i Eugeniusza Grabowskiego. W części artystycznej wystąpili także nasi pracownicy: Radosław Korban z wychowankami z klasy 7b w owacyjnie przyjętym rapie, Renata Pietrzak, Joanna Kalwajtys-Chłosta, Bożena Maroń i Agnieszka Kowalewska oraz Agnieszka Dołowa z klasą 5a.

Nad całością czuwały Anna Kowalczyk i Iwona Skiba – autorki scenariusza.

Zaproszeni goście po oficjalnej części uroczystości mieli okazję do kuluarowych rozmów przy kawie i ciastku. Mogli również podziwiać wystawione na korytarzach wytwory pracy naszych uczniów, wykonane w ramach projektu STEAM, obejrzeć kroniki szkoły oraz przeczytać książki, których współautorami są nasi uczniowie. 

Obchody 110. rocznicy Jedynki były dla wszystkich wyjątkowym wydarzeniem, któremu towarzyszyły wspomnienia oraz radość ze wspólnie przeżywanego święta.


Aleksandra Tandecka
Iwona Skiba

Scroll to Top