Jak znaleźć szczęście, czyli jubileuszowy XV Koncert Noworoczny w Szkole Podstawowej nr 1

Koncerty noworoczne w Jedynce, których inicjatorką jest dyrektor Urszula Skrzypczak,  mają wieloletnią tradycję. Stanowią wręcz o naszej tożsamości jako szkoły. Angażują nie tyko wszechstronne uzdolnionych uczniów, kreatywnych nauczycieli, zaangażowanych rodziców, ale też absolwentów, którzy zawsze chętnie w nich występują.

Tak było i tym razem. W zimowy wieczór kolejny raz mogliśmy się przenieść do świata baśni. Stało się to możliwe  dzięki pięknej  scenerii wyczarowanej  pod kierunkiem wicedyrektor Katarzyny Sowińskiej-Wojtaś. Nad stroną dźwiękową widowiska i oświetleniem czuwali profesjonaliści – Rafał Rosiński, prywatnie rodzic naszych uczniów, i Daniel Gawryś. Wspierali ich uczniowie – Taras Hladky i Paweł Świstak z kl. VI b. Magiczną oprawę współtworzył operator światła Piotr Kapuściński we współpracy z Mateuszem Frączkiem.

Spotkanie  społeczności szkolnej  rozpoczęła dyrektor Urszula Skrzypczak od powitania gości i wręczenia pamiątkowych medali.

Na widowni, oprócz licznie zgromadzonych rodziców, znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych Piastowa: zastępca Burmistrza Miasta Piastowa Maria Makowska, dyrektor Centrum Usług Oświatowych Katarzyna Wąsińska-Jano, przewodnicząca Komisji Oświaty Aneta Czyż-Pachołek,  przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Kwatek,  radny Rady Miejskiej Tomasz Jankowski.

Instytucje współpracujące z naszą szkołą reprezentowali: ks. Dariusz Partyka – proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Piastowie, Magdalena Szlom – prezes Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Magdalena Jurewicz – koordynatorka projektu „Myśląca Klasa”, w którym uczestniczy nasza szkoła, Wanda Przybylak – dyrektor MOK w Piastowie, Honorata Wróblewska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie, Joanna Szczuka – kierownik Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej i wiceprezes Stowarzyszenia „Możesz”, Katarzyna Supeł Sokulska SP82 w Warszawie – partnerskiej szkoły SUS Laboratorium, Daniel Dalecki – dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego, Bogdan Nidzgorski – kierownik muzyczny Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”.

Piastowskie instytucje edukacyjne reprezentowali dyrektorzy i wicedyrektorzy miejskich szkół i przedszkoli: Hanna Babikowska (LO im. Adama Mickiewicza), Agnieszka Krawczyk (SP-2), Stanisław Siekierko (SP-4), Katarzyna Sikora (SP-5), Katarzyna Dudek (SP-3), Anna Chojnowska (Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena), Justyna Napiórkowska (Niepubliczna SP „Azyl”), Justyna Zygadło (PM-1), Elżbieta Dawidowicz (PM-2), Danuta Rusak (PM-3), Bożena Strojek (PM-4).

Na widowni gościły również przedstawicielki Rady Rodziców SP-1: Przewodnicząca RR – Magdalena Wdowińska-Schabek, Angelika Dalecka i  Adrianna Piotrkowicz, reprezentujące Prezydium RR, oraz Maria Kacprzak-Rawa.

Po przywitaniu gości zabrała głos wicedyrektor SP-1 Katarzyna Sowińska-Wojtaś.  W swoim krótkim wystąpieniu zwróciła uwagę na wartość takich przedsięwzięć jak nasz koncert. Oprócz znaczącej  roli, jaką odgrywa w integracji środowiska związanego z oświatą w naszym mieście,  jest on także  okazją do promowania szkolnych talentów. Właśnie podczas takich imprez mają szansę zaprezentować się uczniowie obdarzeni talentem wokalnym, tanecznym, plastycznym czy aktorskim. Mamy też niezwykłą  okazję  obserwować, jak rozwijają się nasi absolwenci.  Miło ich zawsze widzieć nie tylko na scenie, ale też na widowni.

Przez świat baśni w poszukiwaniu szczęścia poprowadziła nas jak co roku Iwona Skiba, autorka scenariusza i reżyserka przedstawienia. Role przewodników pełnili uczniowie klasy 4b. Kolejno odwiedzaliśmy znane i wspominane z sentymentem opowieści dzieciństwa. Było zabawnie, ale i refleksyjnie, bo przecież każdy co jakiś czas zadaje sobie pytanie o to, czym jest szczęście i jak je znaleźć.

Ten niezwykły wieczór stał się okazją do zaprezentowania wielu utalentowanych osób. Uwagę przykuwali młodzi aktorzy swobodnie czujący się na scenie.  Prawdziwy talent pokazała Helena Panfil, nasza absolwentka, jako Królowa Śniegu. Znakomicie odegrali swoje role rodzice – Justyna i Paweł Kaczmarczykowie z kl.  4b. Zaintrygował w milczącej roli Maksymilian Skiba – absolwent Jedynki.

Wielu wzruszeń dostarczyły widzom występy wokalne. Jak zwykle doskonale zaprezentował się chór szkolny pod dyrekcją Elizy Kamoli-Gajek.   Jako solistki wystąpiły z nim Mia Makowska z kl. 6b, Wiktoria Wesołowska z kl. 4a i Lena Augustyniak z kl. 5c.  Kolejny raz mogliśmy podziwiać talenty wokalne nauczycieli – Radosława Korbana, Elizy Kamoli-Gajek, duetu psychologiczno-pedagogicznego, czyli  Małgorzaty Nagórskiej i Justyny Nowakowskiej. Zachwycająco brzmiały na scenie głosy naszych absolwentów – Zuzi Kapusty i Bernarda Pokorskiego. Oprawa muzyczna, wykorzystująca znane z musicali  piosenki i motywy, budowała niezwykły nastrój koncertu.

Atrakcyjność widowiska podnosiły także popisy taneczne i gimnastyczne. Jak zwykle zachwyciły widzów młode  akrobatki – siostry Kaja i Mia Makowskie z kl. 4a i kl. 6b oraz Maja Schabek z kl. 3a.

Widownia z radością przyjęła występy najmłodszych wykonawców. Podziw wzbudził  zwiewny walc zaprezentowany przez klasę 2b oraz  poruszający układ  kl.  3a.  Wszyscy świetnie bawili się wraz z tańczącymi krasnoludkami z kl. 1b i przy karnawałowym popisie kl. 3b.  Wszystkich tancerzy, we współpracy z wychowawczyniami klas – Sylwią Szwatońską, Elżbietą Urbaniak, Agnieszką Kowalewską  i Bożeną Maroń , przygotował do występu Włodzimierz Ptaszek, niezastąpiony choreograf pracujący przy naszej sztandarowej imprezie od początku.

Czy jednak znaleźliśmy odpowiedź na kluczowe pytanie spektaklu?

Pośrednio odpowiedział na nie zespół tancerzy z grupy „Vulcan” przygotowany do występu przez Katarzynę Bartoszewicz. Żywiołowy, pełen radości taniec i popis Amelii Bartoszewicz jasno pokazywał, że szczęście jest tu i teraz. W każdej chwili radości, w spontanicznych aktach życzliwości, we wspólnocie.

I o wspólnocie właśnie mówiła dyrektor Urszula Skrzypczak na zakończenie koncertu. To dzięki niej udało się nam stworzyć przedsięwzięcie, które już na zawsze będzie się kojarzyć z piastowską Jedynką.

Nic tak nie spaja środowiska jak wspólne działanie. Taki właśnie jest nasz doroczny Koncert Noworoczny. Duchem przedsięwzięcia od lat jest Iwona Skiba, liderka szkolnego zespołu polonistów. To ona tworzy koncepcję widowisk, pisze scenariusze i reżyseruje całość. Muzyka, taniec i scenografia dopełniają charakteru całości. Wcześniej za oprawę muzyczną odpowiadał Bogdan Nidzgorski, wieloletni nauczyciel muzyki i szef chóru SP-1, dziś robi to Eliza Kamola-Gajek. Piękne dekoracje przygotowuje co roku wicedyrektor Katarzyna Sowińska Wojtaś wraz  z gronem współpracowników.  Nie byłoby to możliwe bez wsparcia finansowego i kreatywnego zaangażowania  Rady Rodziców SP-1 pod kierunkiem Magdaleny Wdowińskiej-Schabek.

Aby podkreślić wagę naszych wspólnotowych działań i uczcić jubileusz, dyrektor Urszula Skrzypczak  wręczyła pamiątkowe medale osobom szczególnie zasłużonym w pracy nad Koncertami Noworocznymi w SP1.

Otrzymali je: Iwona Skiba, Włodzimierz Ptaszek, Bogdan Nidzgorski, Katarzyna Sowińska-Wojtaś,  Bożena Maroń, Agnieszka Kowalewska, Radosław Korban, Piotr Kapuściński oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie.

Ponadto na scenie zostali zaprezentowani widzom oraz uhonorowani okolicznościowymi dyplomami nauczyciele pracujący przy organizacji i promocji koncertów: Eliza Kamola-Gajek, Justyna Nowakowska, Małgorzata Nagórska, Elżbieta Urbaniak, Sylwia Szwatońska, Małogorzata Dudyś, Magdalena Tarabasz, Maria Osińska, Magdalena Bylińska-Horbot, Joanna Sadurek, Anna Bratkowska Malinkiewicz, Joanna Kalwajtys-Chłosta, Anna Kowalczyk, Mateusz Frączek. Podziękowania popłynęły do wszystkich uczniów, absolwentów i ich rodziców.

XV Koncert Noworoczny za nami. Z pewnością czekają nas następne. Tradycja zobowiązuje.

Anna Kowalczyk

Scroll to Top