Nasi nauczyciele też się uczą

„Jeśli nie znasz portu, do którego płyniesz, i wiatry nie będą Ci sprzyjać”

Seneka

Nauczyciele naszej szkoły przez ostatni rok brali udział w projekcie „Rozwijanie zdolności rozwiązywania problemów matematycznych poprzez zwiększanie kreatywności uczniów i samodzielne formułowanie zadań do rozwiązania”.

Celem głównym projektu było kształcenie  umiejętności  rozwiązywania problemów poprzez  tworzenie i rozwiązywanie przez  uczniów  zadań problemowych  z różnych obszarów  matematyki i interdyscyplinarnych.

W trakcie projektu p.  Renata Pietrzak, Agnieszka Niewrzędowska i Justyna Wieliczko uczestniczyły w kursie doskonalącym i warsztatach metodycznych. Następnie uczestniczki opracowały scenariusz interdyscyplinarny i przeprowadziły w naszej szkole lekcję otwartą  z wykorzystaniem metody problemowej. Forum Wymiany Doświadczeń było ważnym momentem podzielenia się wnioskami z realizacji proponowanych rozwiązań metodycznych, refleksjami i wnioskami z pozostałymi uczestnikami projektu.

Cieszymy się, że miałyśmy możliwość uczestniczenia w projekcie. Jesteśmy przekonani, że zdobyte umiejętności będą miały pozytywny wpływ na dalszą edukację i rozwój intelektualny uczniów.

Justyna Wieliczko
Agnieszka Niewrzędowska
Renata Pietrzak

CERTYFIKAT

Scroll to Top