Akademia Młodego Obywatela

W minionym tygodniu klasa VIIA wzięła udział w czterodniowym wyjeździe do Warszawy w ramach projektu Akademia Młodego Obywatela Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. W tym czasie uczniowie mieli możliwość zaobserwowania, w jaki sposób funkcjonują najważniejsze instytucje państwowe, tak aby wychowanie obywatelskie nie miało dla nich jedynie teoretycznego wymiaru. Poprzez spotkania z osobami różnych wyznań doświadczyli bogatego dziedzictwa Rzeczypospolitej, na ziemiach której od wieków współistniały różne narodowości, kultury i religie.  Uczniowie odwiedzili Belweder, Sąd Najwyższy, Synagogę, Ośrodek Kultury Muzułmańskiej, Cerkiew, Kościół Ewangelicko-Reformatorski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum POLIN, Muzeum Narodowe.  Spotkali się ze świadkiem historii p. Krystyną Budnicką, naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem oraz pastorem Michałem Jabłońskim. Kolejnym krokiem w projekcie będzie przygotowanie przez uczniów reportaży w formie wywiadów z najstarszymi członkami swoich rodzin, które zostaną opublikowane w książce.

Marta Szymaniak

Scroll to Top