Konkurs plastyczny „Jesienny cudak”

apraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „JESIENNY CUDAK” dla uczniów klas 0-I szkół podstawowych w Piastowie.

Organizatorem konkursu jest SP1 w Piastowie.

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu „JESIENNY CUDAK”.
• Technika prac: dowolna, płaska (max. A3) lub przestrzenna.
• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
Kategoria I: klasy 0
Kategoria II: klasy I
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
• Każda praca musi zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę i szkołę.
• Termin składania prac upływa z dniem 18.10.2023 r.
Wyniki zostaną ogłoszone 24.10.2023 r. na stronie szkoły.

Regulamin konkursu

Magdalena Motowska, Joanna Sadurek
Hanna Osowska, Marta Dąbrowa

Scroll to Top