Dyplomy dla klasy 0a

Grupa 0a otrzymała dyplomy i certyfikaty za udział w całorocznych projektach: „Mały miś w świecie literatury”, „Piękna nasza Polska cała”, „Mamo, tato wolę wodę”. Gratulujemy!
Projekt „Piękna nasza Polska cała” budził w młodych patriotach poczucie tożsamości narodowej i dumy z bycia Polakiem. Realizowaliśmy różne zadania m.in. wycieczkę do Zamku Królewskiego, Dzień Stroju Ludowego i wiele innych.
W ramach projektu  „Mamo, tato wolę wodę” podejmowane były działania promujące świadome życie w poszanowaniu dla środowiska oraz podkreślające rolę wody w diecie dziecka.
Natomiast celem projektu „Mały miś w świecie literatury” było rozwijanie i promowanie czytelnictwa.
Realizując projekty, dzieci były bardzo zaangażowane w wykonanie poszczególnych zadań, zdobyły nowe umiejętności i wiedzę.
Joanna Sadurek
Scroll to Top