„Przełamujemy bariery, uczymy się razem”

To już kolejny rok współpracy naszej szkoły z Polskim Towarzystwem Dysleksji. W tym roku szkolnym włączyliśmy się w realizację projektu „Przełamujemy bariery, uczymy się razem”.  31 maja 2023 r. w ramach podsumowania chętni uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w interesujących warsztatach, poprzedzonych webinarem poprowadzonym przez gościa on-line  p. Łukasza Szeligę (tutora i nauczyciela z doświadczeniem w pracy z obywatelami 60 państw).  Spotkanie koncentrowało się wokół ograniczeń dzieci do wspierania się.  Po spotkaniu z p. Łukaszem rozpoczęła się część warsztatowa, w trakcie której uczniowie próbowali zastosować zdobytą w czasie webinaru wiedzę w praktyce.

Zadanie polegało na podjęciu próby zjedzenia popcornu przy pomocy bardzo długich łyżek.  Wydawało się, że jest to zadanie niemożliwe do wykonania. Podjęte pierwsze próby przybliżyły wizję nieuchronnej porażki. Ręce wydawały się za krótkie, a głowy nie dały się odchylić zbyt daleko. Powstała bariera, co zrobić, aby osiągnąć cel, co zrobić, aby pokonać trudności? Popcorn przecież czekał, a uczniowie chcieli go skosztować. Zaczęli się zastanawiać jak osiągnąć cel?

W pokonaniu trudności pomogła współpraca – dzięki niej uczniowie zaczęli się karmić nawzajem i tym sposobem zjedli popcorn.

Sabina Furmańska

Scroll to Top