Niektórzy lubią poezję…

24 kwietnia uczciliśmy w naszej szkole literacką patronkę roku 2023 – Wisławę Szymborską. Projekt przygotowany dla klas ósmych rozpoczął się kilka dni wcześniej od omówienia  podczas lekcji wybranych  utworów noblistki z pomocą kart pracy opracowanych  przez nauczycieli polonistów. Podsumowanie  zaczęliśmy od prezentacji kilku wierszy poetki w wykonaniu uczniów. Widzowie wybrali utwór, który najmocniej do nich przemówił, skanując  i wysyłając kody QR przypisane do poszczególnych tekstów. Zwyciężył wiersz „Cebula” w wykonaniu ucznia kl. VIII b Michała Zakrzewskiego. Następnie szkolne polonistki, Iwona Skiba i Anna Kowalczyk, przybliżyły uczniom charakterystyczny styl poetycki Szymborskiej oraz  zaprezentowały próby literackie swoich uczniów w formie żartobliwych „Lepiei” wzorowanych na tekstach poetki. Prezentacja nt. twórczości Szymborskiej przedstawiona uczniom przez polonistkę Magdalenę Horbot-Bylińską uzupełniła ich wiedzę o charakterystycznym języku poetyckim genialnej twórczyni oraz tematyce jej utworów.

Przypomniane pojęcia przydały się w finale spotkania.  W błyskawicznym konkursie wiedzy na temat środków stylistycznych Kahoot zmierzyły się wszystkie klasy ósme oraz klasa siódma. Zwyciężyła klasa VIII d.

Projekt nazwałyśmy  tytułem wiersza jego bohaterki -„Niektórzy lubią poezję…”. Mamy nadzieję, że po naszym spotkaniu grupa jej miłośników się powiększy.

Anna Kowalczyk

Scroll to Top