Konferencja Upowszechniająca

27 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie odbyła się Konferencja Upowszechniająca w ramach współpracy w Klubie Szkół Uczących Się, programu prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Konferencja miała na celu podsumowanie i prezentację efektów stosowania elementów metody Myślącej Klasy w procesie nauczania i uczenia się uczniów oraz rozpropagowanie jej wśród uczestniczących w wydarzeniu szkół.

Konferencję rozpoczęła Pani Dyrektor – Urszula Skrzypczak, a po niej głos zabrali Aleksandra Cupok-Kokoszka – asystentka szkoły w programie Laboratorium Klubu Szkoły Uczącej się oraz Jędrzej Witkowski – prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

W czasie spotkania wszyscy zgromadzeni goście – dyrektorzy i nauczyciele z zaproszonych szkół z Warszawy, Olsztyna, Piastowa oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą mieli możliwość poznania pracy metodą Myślącej Klasy, jej założeń, sposobów wprowadzania oraz wykorzystania na różnego rodzaju zajęciach. Kolejne punkty harmonogramu konferencji zakładały nie tylko prezentację metody, którą przedstawiły Maria Osińska i Iwona Skiba, ale także możliwość uczestniczenia i obserwacji lekcji prowadzonych z wykorzystaniem jej elementów. Zajęcia zostały przygotowane i poprowadzone w czterech klasach: w klasie 7a lekcję języka polskiego przygotowała Aleksandra Michalska, w klasie 8a lekcję matematyki zaprezentowała Renata Pietrzak, w klasie 8c lekcję historii poprowadziła Maria Osińska i w klasie 8d lekcję języka polskiego przygotowała Iwona Skiba.

W dalszej części dnia miał miejsce panel dyskusyjny nt. wpływu praktyki na warsztat pracy nauczyciela oraz wypracowanych zmian w uczeniu się i nauczaniu uczniów.  W panelu wzięli udział uczniowie, uczestnicy obserwowanych lekcji oraz nauczyciele prowadzący zajęcia. Uczniowie otwarcie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy tą metodą oraz wskazywali, co jest dla nich ważne w procesie uczenia się. W tej części głos zabrała także Magdalena Jurewicz – koordynatorka projektu „Myśląca Klasa” Szkoły Edukacji Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

Nad całością czuwała Pani Dyrektor – Urszula Skrzypczak, Panie Wicedyrektor –Katarzyna Sowińska-Wojtaś i Maria Zabierzewska oraz liderzy praktyk – Maria Osińska, Iwona Skiba, Aleksandra Michalska, Renata Pietrzak, Iwona Krysińska, Małgorzata Nagórska, Monika Run, Radosław Korban. Tej grupie osób, bezpośrednio zaangażowanych, w przygotowaniach i organizacji Konferencji towarzyszyli oczywiście pozostali nauczyciele. W szkole tradycją jest współpraca i wzajemna pomoc w każdej sytuacji i w każdym wydarzeniu.

Konferencja zakończyła się wręczeniem na ręce Pani Dyrektor certyfikatu jakości, czyli Tytułu Lidera Szkół Uczących Się. Nasza szkoła uczestniczy w różnych programach Centrum Edukacji Obywatelskiej już od 2010 roku. Wśród nich jest: Ocenianie kształtujące, RUN /Rozwijanie Uczenia i Nauczania/, OWU /Obserwacja Wybranych Uczniów/, APU /Analiza Prac Uczniów/, Spacer Edukacyjny. Współpracujemy także ze Szkołą Edukacji PAFWiUW.

Wszystkie te działania dowodzą, że w Szkole Podstawowej nr 1 stale pracujemy nad wysoką jakością uczenia się i nauczania, poszukujemy nowych pomysłów, wdrażamy kolejne strategie edukacyjne, by każdy miał szansę odnieść sukces.

Iwona Skiba

Scroll to Top