Światowy Dzień Poezji

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Poezji. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Z tej okazji uczniowie klasy VII i klas VIII uczestniczyli
w otwartej lekcji o poezji, którą poprowadziła p. Anna Kowalczyk.
W gronie pedagogicznym naszej Jedyneczki są także znani szerszemu kręgowi odbiorców poeci – p. Radosław Korban oraz p. Sabina Furmańska, którzy podzielili się
z uczniami swoimi doświadczeniami związanymi z tworzeniem poezji oraz własną twórczością.
Pan Radosław opowiedział także o początku swojej poetyckiej drogi, natomiast pani Sabina przygotowała dla uczniów list, w którym zachęcała do podejmowania twórczych
wyzwań. List, z powodu jej nieobecności, odczytała i przekazała poetyckie pozdrowienia p. Iwona Skiba. Na zakończenie, na wzór starożytny, bo przecież stąd wywodzi się poezja, artyści przy dźwiękach fanfar zostali uhonorowani przez p. dyrektor liśćmi laurowymi.
Zachęcamy wszystkich do podejmowania poetyckich prób. Przypominamy, że w bibliotece szkolnej czeka „Skrzynka poezji”. A może Mistrz Pióra drzemie w każdym z nas?
Poloniści
Scroll to Top