Global Money Week

Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza jest coroczną międzynarodową kampanią z zakresu edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

Hasłem przewodnim edycji GMW 2023 było: Plan your money, Plan your future Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość.

W tym roku po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w tym przedsięwzięciu.

Dzieci z klas 1-3 mieli możliwość zapoznania się z pojęciami finansowymi poprzez oglądanie filmów pt. „Bankomat”,  „Moje pierwsze pieniądze: magiczne pudełko”. Chętni uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym: Finanse? A co to takiego?

Uczniowie klas VIII w ramach kampanii obejrzeli filmy edukacyjne pt. „Biznesplan”  oraz   „Marketing”. Omówione zostało specyficzne narzędzie wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych, które zawiera kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed daną firmą oraz jej właścicielem.  Młodzież przekonała się, że nawet najlepszy pomysł na własny biznes może nie zapewnić wysokich zysków, jeśli nikt nie zadba o działania marketingowe. Uczniowie dowiedzieli się również, jaka jest rola marketingu i jakie są techniki promocji sprzedaży. W celu lepszego zrozumienia tematu ósmoklasiści rozwiązywali ćwiczenia oraz grali w quiz dotyczący zagadnień finansowych w aplikacji kahoot.

Udział w kampanii Global Money Week inspiruje młodzież do zdobywania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, sprzyja kształtowaniu przedsiębiorczych postaw, przygotowuje młode pokolenie do roli świadomych pod względem ekonomicznym obywateli.

Małgorzata Dudyś

Scroll to Top