Debata oxfordzka

W dniu 30.01.2023 r. w naszej szkole odbyła się debata oxfordzka, w której wzięli udział uczniowie klas 7-8. Uczestnicy debaty musieli zmierzyć się z dość kontrowersyjną tezą: „W życiu powinniśmy kierować się rozumem, a nie sercem”. Podczas spotkania wszyscy przestrzegali obowiązujących zasad, ściśle trzymali się wyznaczonego czasu i nie przerywali sobie wzajemnie. Po każdym wystąpieniu jednej strony, opozycja przedstawiała swoje racje. Uczniowie świetnie argumentowali i przytaczali wiele ciekawych przykładów na poparcie swojego stanowiska. Trzyosobowa komisja, w skład której wchodziły: p. dyrektor Urszula Skrzypczak, p. wicedyrektor Katarzyna Sowińska-Wojtaś i p. Anna Kowalczyk, nie była w stanie rozstrzygnąć, która ze stron lepiej argumentowała. Obie grupy uczniów zasłużyły na pochwałę, a temat pozostaje do dyskusji.

Dziękujemy p. Iwonie Skibie za zorganizowanie i poprowadzenie tego wydarzenia.

Scroll to Top