Nominacje do nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym

Nasza szkoła, dyrektor szkoły oraz dwie panie nauczycielki otrzymały potwierdzenie, że uczniowie i rodzice nominowali naszą Jedyneczkę i pedagogów do nagrody w ramach wielkiego Plebiscytu Edukacyjnego.

Traktujemy te nominacje jako wyraz docenienia i uznania dla wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie. Serdecznie za te nominacje dziękujemy.

Ze względu na fakt, iż głosowanie wiąże się z płatnymi sms-ami, rezygnujemy z udziału w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym. Fakt dostrzeżenia naszych działań i nominacje do nagrody są dla nas olbrzymim wyróżnieniem i docenieniem.

Dziękujemy,
Urszula Skrzypczak
Iwona Skiba
Iwona Krysińska

Szkoła Roku 2022 Nominacja do nagrody

Nominacja do nagrody w plebiscycie edukacyjnym Skrzypczak U.

Nominacja do nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym Skiba I.

Nominacja do nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym Krysińska I.

Scroll to Top