Wyniki konkursu „Rok 2022 – Rokiem Romantyków”

Międzyszkolny Konkurs Literacki „Rok 2022 – Rokiem Romantyków”  został opracowany przez polonistki ze Szkoły Podstawowej nr 1 z myślą o uczniach klas siódmych i ósmych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne i pragną doskonalić swoje kompetencje literackie. Jego głównym celem było utrwalenie znajomości poznanych lektur i doskonalenie redagowania dłuższych form wypowiedzi, w tym przypadku opowiadania lub rozprawki, a zatem konkurs stał się również okazją do przećwiczenia niektórych umiejętności kluczowych, którymi uczniowie klas 8 muszą wykazać się w trakcie egzaminu.

Uczestnik konkursu  miał zmierzyć się z jednym z dwóch podanych niżej zadań.

1)  Opowiadanie twórcze: Wyobraź sobie, że spotkałeś wybranego bohatera z utworu Adama Mickiewicza lub Juliusza Słowackiego. Napisz opowiadanie, w którym ten bohater opowiada o swoim życiu i daje wskazówki, czego należy w życiu unikać, czym się kierować.

2).  Rozprawka:  Udowodnij, że bohaterowie utworów Adama Mickiewicza i Słowackiego mogą czegoś nauczyć ludzi żyjących w XXI wieku.

Nadesłana praca musiała  spełniać następujące kryteria:

  • zawierać co najmniej 200 słów
  • być spójną, zgodną z tematem i zawierać wyznaczniki charakterystyczne dla opowiadania
  • być zapisana w Wordzie i zawierająca metryczkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą
  • być wykonana samodzielnie przez ucznia biorącego udział w konkursie.

W gronie laureatów znaleźli się następujący uczniowie:

Mikołaj Bieliński ze Szkoły Podstawowej nr 5 – I miejsce

Stanisław Czułada ze Szkoły Podstawowej nr 5 – II miejsce

Julia Gryżewska ze Szkoły Podstawowej nr 2  – III miejsce

Gratulujemy!

Sabina Furmańska

 

Scroll to Top