Projekt ZUS

„Projekt z ZUS’  to projekt edukacyjny, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół podstawowych. Młodzież, która  niebawem wkroczy na rynek pracy, powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia może liczyć, jeśli opłaca składki.

Projekt uczy młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń, ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość. Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym, jak ważne są ubezpieczenia społeczne. Praca metodą projektu rozwija u uczniów przedsiębiorczość, kreatywność oraz  kompetencje społeczne takie jak komunikacja i współpraca w grupie.

W ramach projektu uczniowie klasy 8 c uczestniczyli w lekcjach przybliżających podstawowe informacje o systemie ubezpieczeń społecznych i ich znaczeniu w życiu każdego  człowieka. Następnie wzięli udział w etapie szkolnym konkursu na najlepszą pracę w  kategoriach (plakat, film, komiks) – wyjaśniającą, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne.

W kategorii plakat:  Marta Redlik

W kategorii komiks: Weronika Latoszek

W kategorii film:  Franciszek Pakuła, Filip Papiernik, Aleksander Zawadzki, Bartosz Latoszek.

FILM

Koordynator projektu  Małgorzata Dudyś – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Scroll to Top