O odruchach pierwotnych w Sensorycznej Kawiarence

Odruchy pierwotne to temat, którym będziemy się zajmować w kilku kolejnych spotkaniach w „Sensorycznej kawiarence”.
Temat jest niezwykle ważny dla rodziców i nauczycieli, ponieważ pozwala poznać przyczyny niepowodzeń edukacyjnych oraz emocjonalnych dzieci. Odruchy pierwotne niezbędne w pierwszych miesiącach życia dziecka pozwalają na jego przetrwanie w nowych, nieznanych, trudnych warunkach. Po 6 miesiącach życia powinny wygasać i przekształcać się w odruchy posturalne, umożliwiające dalszy prawidłowy rozwój motoryczny. Rozwój motoryczny jest bazą do rozwoju wszystkich umiejętności, w tym umiejętności szkolnych, takich jak pisanie, czytanie, rysowanie. Brak prawidłowej kontroli nad motoryką i równowagą może mieć negatywny wpływ na aspekty uczenia się, nawet jeżeli dziecko wykazuje ponadprzeciętną inteligencję. Rodzice opisują swoje dzieci często jako „trzylatka w ciele dziesięciolatka”. To właśnie mogą powodować przetrwałe odruchy pierwotne.
Zapraszam do lektury materiału zatytułowanego „Odruch Moro – jego znaczenie i profil dziecka z niewygaszonym odruchem”. Odruch ten pojawia się już w życiu płodowym. Nazwałam go „odruchem życia”, bo ułatwia wykonanie pierwszego wdechu po urodzeniu. Nie odpowiada za konkretne umiejętności jak pozostałe odruchy, ale silnie oddziałuje na profil emocjonalny dziecka.
Lidia Silska

Scroll to Top