Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych obchodzony jest 3 grudnia. W tym dniu zespół Specjalistów i zespół ds. Integracji przygotował dla każdego etapu edukacyjnego propozycję filmów, które posłużyły do przeprowadzenia zajęć związanych z tymże tematem. Najważniejszą rzeczą jest edukować i uświadamiać dzieci i młodzież, że wśród nas żyją osoby niepełnosprawne, że ten dzień został ustanowiony, aby zwrócić szczególną uwagę społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami, u których występują pewne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu.

Mamy nadzieję, że integrujemy się jeszcze bardziej z osobami niepełnosprawnymi, mówiąc o potrzebach i troskach tych ludzi.

Alina Lewczuk

Scroll to Top