Międzyszkolny konkurs recytatorski

Z okazji setnej rocznicy urodzin K.K. Baczyńskiego nasza biblioteka zorganizowała Międzyszkolny konkurs recytatorski twórczości tego poety. W listopadzie w piastowskich szkołach odbywały się kwalifikacje dla uczniów z klas 6-8, a ich zwycięzców gościliśmy dziś w Jedyneczce.

W skład jury konkursu weszli nauczyciele-opiekunowie uczniów z SP2 i SP3 oraz bibliotekarze z naszej szkoły. Poziom recytacji był bardzo wyrównany – wszyscy uczestnicy zachwycili swoim przygotowaniem i interpretacją twórczości K.K. Baczyńskiego.

Po burzliwych obradach jury zdecydowało o przyznaniu trzech nagród głównych oraz sześciu wyróżnień.

I miejsce – Gabriela Szwajczewska SP2

II miejsce – Róża Wysokińska SP3

III miejsce – Anastazja Bożek SP1

Wyróżnienia:
Izabela Krzemińska SP1
Amelia Margańska SP1
Jaśmina Augustyn SP2
Klaudia Lehr SP3
Liwia Papierzyńska SP3
Łukasz Szuplewski SP3

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a naszej Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród w konkursie.

Magdalena Tarabasz
Maria Zielińska

Scroll to Top