Podziękowanie od Rektora UJ

Uniwersytet Jagielloński w maju i czerwcu bieżącego roku przeprowadził wśród uczniów i nauczycieli klas siódmych i ósmych szkół podstawowych w Polsce internetowe badanie ankietowe w ramach projektu badawczego pt. „Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach”, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Nasza szkoła również wzięła udział w badaniu i otrzymała specjalne podziękowanie od Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Scroll to Top