Już niedługo czwarta klasa…

Przekroczenie progu klasy IV może wiązać się z silnymi emocjami zarówno dzieci, jak i rodziców. Przechodząc do następnego etapu edukacji, dziecko opuszcza znane i bezpieczne środowisko. W IV klasie każdego przedmiotu uczą inni nauczyciele, którzy różnią się między sobą sposobem prowadzenia zajęć, wymaganiami czy usposobieniem. Zmienia się również system oceniania, wzrasta poziom wymagań wobec uczniów, szczególnie względem ich samodzielności i odpowiedzialności.

Okres adaptacji może przebiegać szybko i bez większego trudu. Może jednak upłynąć trochę czasu, zanim nauczyciele i uczniowie poznają się wzajemnie.

W związku z przekroczeniem progu klasy IV u części uczniów może pojawić się radość, podekscytowanie oraz wiele innych, pozytywnych emocji. U niektórych dzieci mogą jednak pojawić się niepokojące zachowania: napięcia nerwowe, wybuchy złości, zamknięcie się w sobie, przygnębienie, unikanie szkoły. Świadczyć mogą one o tym, że dziecko silnie przeżywa tę zmianę i należy mu wtedy pomóc.

Dlatego też, tak ważne są w tym okresie częste rozmowy z dziećmi nie tylko na temat postępów w nauce, ale też jak radziły sobie w różnych sytuacjach w szkole. Rozmowy wspierające dziecko z pewnością pomogą mu w nabraniu pewności siebie i szybkim zaaklimatyzowaniu się w nowym dla niego środowisku.

Jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek trudności związane z przejściem na kolejny etap edukacji, możliwe jest odbycie doraźnych konsultacji z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Zachęcamy do uważnego obserwowania Państwa dzieci, wspierania ich, a w razie potrzeby do kontaktu z nauczycielami i specjalistami.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji na temat wspierania uczniów podczas przejścia do drugiego etapu edukacyjnego. Materiał przygotowała pani Magdalena Ulman-Soczko, nauczyciel wspierający i psycholog.

Sylwia Brzezińska – psycholog szkolny

Scroll to Top