11 lutego – Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II 13 maja 1992r.
Po raz pierwszy obchodzony był w Loudres we Francji.
Sprawami zdrowia i choroby na świecie zajmuje się Światowa Organizacja zdrowia /WHO – World Health Organization/. I właśnie ta organizacja wprowadziła pojęcia zdrowia i choroby.
Tak więc wg WHO:
choroba to zaburzenie funkcji lub uszkodzenie struktury organizmu. O zaistnieniu choroby można mówić wtedy, gdy działanie czynnika chorobotwórczego wywołuje niepożądane objawy różniące się od czynności zdrowego człowieka;
zdrowie jest stanem pełnego, całkowitego dobrego samopoczucia /dobrostanu, z ang. wellbeeing/ fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brakiem obiektywnie istniejącej choroby czy niepełnosprawności.
Jednym z prekursorów współczesnej medycyny i do tej pory uważanym za „ojca medycyny” jest Hipokrates z Kos /460-370 r. p.n.e./. Zawodu uczył się od swojego ojca Heraklidesa, a wiedzę medyczną pogłębiał, podróżując po Egipcie i Azji Mniejszej.
Do tej pory obowiązuje medyków tzw. przysięga Hipokratesa, która stanowi podstawy etyki lekarskiej. Na przestrzeni wieków była zmieniana, ale po dziś dzień obowiązuje zasada:
Primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić.

W celu poprawy zdrowia ludności zaleca się prowadzenie działań w obszarze profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
Dlatego w ramach działań Zespołu ds. Promocji Zdrowia w naszej szkole będziemy publikować materiały dot. dbania o nasz dobrostan.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia
Zespół ds. Promocji Zdrowia SP1

opr. Lidia Silska

Scroll to Top