Reaguj i wspieraj – bezpłatne webinary dla rodziców

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu pn. Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.

Program skierowany jest do Rodziców i Nauczycieli, aby wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych Rodzicom i Nauczycielom, emitowanych na kanale na platformie YouTube. Zakładana jest realizacja webinarów prowadzonych przez ekspertów tematycznych – 3 dla Rodziców i 3 dla Nauczycieli.

Webinary dla Rodziców

Pierwszy webinar pn. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii zaplanowany został na dzień 21.01.2021 r. na godzinę 18:00. Link do wydarzenia – https://liblink.pl/QeKEKLNKsc

Drugi webinar pn. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online został zaplanowany na dzień 11.02.2021 r. na godzinę 18:00. Link do wydarzenia zostanie udostępniony adresatom na Librusie w późniejszym terminie.

Trzeci webinar pn. Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie? został zaplanowany na dzień 25.02.2021 r. na godzinę 18:00. Link do wydarzenia zostanie udostępniony adresatom na Librusie w późniejszym terminie.

Webinary dla Nauczycieli

Pierwszy webinar pn. Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować? zaplanowany został na dzień 04.03.2021 r. na godzinę 14:00. Link do wydarzenia zostanie udostępniony adresatom na Librusie w późniejszym terminie.

Drugi webinar pn. Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość został zaplanowany na dzień 11.03.2021 r. na godzinę 14:00. Link do wydarzenia zostanie udostępniony adresatom na Librusie w późniejszym terminie.

Trzeci webinar pn. Organizacja procesu wspomagania ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii został zaplanowany na dzień 25.03.2021 r. na godzinę 14:00. Link do wydarzenia zostanie udostępniony adresatom na Librusie w późniejszym terminie.

Zapraszamy Państwa do udziału w tym programie.

Scroll to Top