„Przystań w sieci”

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Nasza Szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym pn. „Przystań w sieci”. Projekt powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska, a jednocześnie objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Projekt ten został stworzony z myślą o uczniach i nauczycielach poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z Internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Jego celem jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w Internecie oraz nauczenie ich krytycznego podejścia do treści, jakie znajdują w sieci. Projekt wyposaży także uczniów i nauczycieli w odpowiednią wiedzę, jak zapobiegać i reagować na cyfrowe niebezpieczeństwa.

Wierzymy, że udział w projekcie będzie stanowił wartość dodaną zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

Sylwia Brzezińska

Scroll to Top