„Na misyjnych drogach”

W poprzednim roku szkolnym Samorząd Uczniowski zbierał pieniądze w ramach akcji „Uczynek wiary – rowery dla katechistów w Afryce” dla Organizacji MIVA Polska. Udało się zebrać kwotę 500 zł. Katechiści to najbliżsi współpracownicy misjonarzy, a więc pomagając im, wspomagamy misjonarzy w lepszym dotarciu z Ewangelią do jak największej liczby osób. Zebrane przez nas pieniądze  wystarczyły na zakup 1 roweru.  Organizacja Miva Polska wyraziła swoje podziękowanie dla szkoły, a Katechista osobiście napisał list.

Bardzo dziękujemy wszystkim,  którzy włączyli się w zbieranie pieniędzy oraz ofiarowywali swoja „złotówkę”.

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”        

                          św. Jan Paweł II

               

 

Marta Bloch

Marzena Waszczak

Joanna Kalwajtys-Chłosta

   

Scroll to Top