Podsumowanie akcji „Góra Grosza”

W naszej szkole zakończyła się akcja „Góra Grosza”. Jej celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Uzyskane pieniądze pomogą w wypracowaniu programów pozwalających dzieciom wrócić do domu bądź tworzeniu takich miejsc, które będą zbliżone do domu rodzinnego. Wdrażane programy i działania mają na celu zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju.

Łącznie w całej szkole zebraliśmy 1266,37 zł. Najwyższą sumę spośród wszystkich klas – aż 512 zł – zebrała klasa 8c. GRATULUJEMY!

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie.

 

Agnieszka Opiatowska

Monika Jagiełło

Scroll to Top