Warsztaty „Bezpieczny dom”

12 listopada wszyscy uczniowie klas 0-3 uczestniczyli w warsztatach  na temat bezpieczeństwa pożarowego  „ Bezpieczny dom”.  Podczas zajęć przekazane zostały  cenne informacje na temat bezpiecznych zachowań w domu, szkole i na podwórku, podczas różnego typu zagrożeń.

Bardzo dziękujemy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7  w Warszawie Panu  Piotrowi Gugale za pomoc w realizacji warsztatów, Panu Robertowi Sosulskiemu za przeprowadzenie warsztatów „Bezpieczny dom”,  a także Państwu Małgorzacie i Mariuszowi  Mazurkiewicz za transport makiety.

Dzięki Państwu nasi uczniowie w  atrakcyjny sposób zdobyły bardzo ważną wiedzę.

Anna Brzezińska

Scroll to Top