Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Dnia 2 września zakończył się czas wakacyjnego wypoczynku i rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020. Powitaliśmy go uroczyście. O godzinie 9.15 na sali gimnastycznej spotkali   się uczniowie klas 2-8, a o godz.11.00 oddziały przedszkolne oraz klasy 1. W  części oficjalnej Dyrektor Urszula Skrzypczak gorąco powitała wszystkich uczniów, grono pedagogiczne, rodziców oraz   pracowników administracji i obsługi życząc wszystkim dobrego roku. W krótkim przemówieniu Pani Dyrektor  nawiązała do tradycji naszej szkoły, wspominała tragiczne wydarzeniach z  roku 1939  oraz zapoznała wszystkich zgromadzonych z  innowacjami dotyczącymi uczenia się i nauczania w naszej placówce. W dalszej części uroczystości gorące życzenia  wszystkim  zebranym przekazała przewodnicząca Rady Rodziców  Pani Maria Kacprzak – Rawa.

Po prezentacji wychowawców poszczególnych klas,  minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych w czasie II wojny światowej. Następnie uczniowie udali się do sal na krótkie informacyjne spotkania ze swoimi wychowawcami. Najmłodsi przywitali nowy rok szkolny na wesoło – wspólną zabawą.

Maria Zielińska

Scroll to Top