Tydzień nauki

W dniach 10.06.2019 – 14.06 2019 w SP1 odbył się kolejny Tydzień Nauki. Zgodnie z tradycją szkoły, uczniowie chcący uzyskać ocenę celującą w tygodniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego przygotowują  i przedstawiają prezentacje multimedialne, prowadzą przygotowane przez siebie lekcje, tworzą plakaty edukacyjne oraz realizują różne projekty edukacyjne. Odbyło się blisko 118 różnych prezentacji. Co roku o najwyższą notę na świadectwie walczy duża grupa uczniów. W minionym Tygodniu Nauki uczniowie i nauczyciele mogli podziwiać prezentacje i projekty z historii,  matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka francuskiego, religii, przyrody, informatyki, techniki.  Uczestnicy Szkolnego Tygodnia Nauki pokazali, że są prawdziwymi pasjonatami i wzorami do naśladowania w konsekwentnym realizowaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań. W gronie „szóstkowych” uczniów znaleźli się również ci, którzy  przez cały rok szkolny licznie i z sukcesami walczyli w zawodach sportowych, dzieci uzdolnione plastycznie, laureaci kuratoryjnych i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych oraz chórzyści, którzy aktywnie uczestniczyli w występach chóru szkolnego.

 

Wanda Boczkowska

 

 

 

 

Scroll to Top