Niezwykłe osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie

Konkursy z języka angielskiego:

 • FOX – Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

laureat – Maksymilian Skiba, kl. 7a

wynik bardzo dobry: Barabara Gwiazda, Helena Panfil k. 7c, Jakub Walczak kl. 7a, Kinga Sababady kl. 5b, Franc Łotocki kl.6c, wynik dobry: Amelia Stanecka kl. 7b, Anna Romańska,  Maria Rokicka kl. 7b, Maja Polańska kl.7c, Michalina Dobek kl. 6a;

 • Ogólnopolski Konkurs The Bat Kid– I miejsce – Gabriela Guzewicz kl. 6c, II miejsce – Kinga Sababady kl. 5b;
 • Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego Olimpus :Aleksandra Machera kl. 4a –  III miejsce – Dyplom Laureata, nagroda książkowa, Weronika Wilczynska kl. 4c – III miejsce  – Dyplom Laureata, nagroda książkowa,Kinga Sababady kl. 5b – III miejsce Dyplom –  Laureata, nagroda książkowa, Amiran Dąbrowski kl. 5b III miejsce – Dyplom Laureata, nagroda książkowa, Zuzanna Machera kl. 5a – VII miejsce Dyplom Laureata, Gabriela Guzewicz kl. 6c – VII miejsce – Dyplom Laureata, Michalina Dobek- IX miejsce – Dyplom Laureata, Barbara Gwiazda kl. 7c – V miejsce – Dyplom Laureata, nagroda książkowa, Przemysław Rybkiewicz kl. 7b – V miejsce – Dyplom Laureata, nagroda książkowa, Anna Romańska kl. 7b – VI miejsce – Dyplom Laureata;
 • Olimpus – sesja wiosenna : IV miejsce– Dyplom laureata, nagroda książkowa – Kinga Sababady kl. 5b, XII miejsce – dyplom laureata Helena Panfil kl. 7c, XIII miejsce dyplom laureata – Barbara Gwiazda kl 7c oraz Przemysław Rybkiewicz kl. 7b 

 

Za przygotowanie uczniów do konkursu z języka angielskiego odpowiedzialne były panie: Agata Sałacińska, Agnieszka Witkowska – Gołda, Joanna Kalwajtys – Chłosta, Maria Osińska i  Iwona Skiba.

 

Konkursy humanistyczne:

 • Ogólnopolski Konkurs Literackiorganizowanym pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty „Fantastyczny XXI wiek” Justyna Gągorowska, Natalia Żbikowska i Anna Vetulani – Rzewuska z klasy 7c zdobyły tytuły laureatek,  a Barbara Cierpka i Aleksandra Ulejczyk z klasy 8a – tytuły finalistek;
 • Wojewódzki Konkurs Literacki „Ocalić od zapomnienia” kategoria klas 7 i 8 – I miejsce Barbara Gwiazda, a wyróżnienie Helena Panfil (uczennice z klasy klasa 7c);
 • Wojewódzki Konkurs Literacki „Nasze szczęście zależy od nas samych” – II miejsce Barbara Gwiazda z kl. 7c, III miejsce Maksymilian Skiba kl. 7a oraz Amelia Stanecka kl. 8b;
 • XV Ogólnopolski Konkurs Literacki pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla upamiętnienia dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki – laureatka I miejsca Helena Panfil z klasy 7c;
 • Powiatowy konkurs historyczno – polonistyczny „Pierwszy Dzień Wolności”I miejsce Helena Panfil z klasy 7c, II miejsce Maksymilian Skiba z klasy 7a, wyróżnienie – Barbara Cierpka z klasy 8a;
 • Ogólnopolski Konkurs Literacki „Moja Niepodległa za 20 lat”tytuły laureatek zdobyły Helena Panfil z klasy 7c i Barbara Cierpka z klasy 8a;

 

Do konkursów przygotowywały uczniów panie: Anna Kowalczyk i Iwona Skiba.

 

 • Konkurs „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży ”  – I miejsce w diecezji warszawskiej  i wyróżnienie w etapie ogólnopolskim Maksymilian Skiba uczeń klasy 7a;
 • Archidiecezjalny Biblijny Konkurs im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda – finalista Michał Rzepiński z klasy 5b;

 

Uczniowie zostali przygotowani przez panie: Martę Bloch i Marzenę Waszczak.

 

Konkursy matematyczne:

 • „Kangur Matematyczny” – wyróżnienia: Michał Rzepiński    kl.5b, Natalia Tracz kl.6a, Przemysław Rybkiewicz  kl.7b, Maksymilian Zięba  kl.7b,  Piotr Wojno   kl.7b,  Barbara Gwiazda  kl.7c;
 • Asik – międzygminny konkurs matematyczny I miejsce : Michał Niełaczny kl. 6d,  Przmysław Rybkiewicz  kl.7b , wyróżnienie – Natalia Stosio   kl.8a;
 • Konkurs Logicznego Myślenia – wyróżnienia: Natalia Stosio kl.8a,  Brygida Pokorska kl.8c;
 • Ogólnopolska  Olipmiada Zadań Logicznych– tytuł laureata: Michał Niełaczny  kl.6d;
 • Maraton Matematyczny –  wyróżnienie Natalia Stosio    kl.8a;

 

Do konkursów przygotowały uczniów panie: Katarzyna Kruk i Zofia Wiktorzak – Smolarczyk.

Scroll to Top