Konkurs Imagine

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica ul. Brandta 22, 05-820 Piastów
zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych w Piastowie do udziału w międzyszkolnym Konkursie Literacko – Plastycznym „Imagine dla miłośników literatury fantastycznej.

Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie literatury fantastycznej,
 • inspirowanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

Regulamin konkursu:

 1. Nazwa konkursu: Międzyszkolny Konkurs Literacko- Plastyczny „Imagine” dla miłośników literatury fantastycznej.
 2. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica ul. Brandta 22,  05-820 Piastów , tel.: 22 723 79 96, www.sp1piastow.pl, sp1piast@sp1piast.pl

koordynatorzy konkursu: Katarzyna Wojtaś i Justyna Czupryniak

 1. Termin zgłaszania prac: do 12.04.2019r.
 2. Ogłoszenie wyników: 30.04.2019r.
 3. Adresaci konkursu: Uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych w Piastowie.
 4. Uczestnicy mają do wykonania jedno zadanie plastyczne (klasy młodsze I – IV) lub jedno zadanie literackie (klasy starsze V – VIII).
 5. Tematyka zadania plastycznego: dla klas I –IV stworzenie pracy plastycznej na podstawie słów Janusza Korczaka Dziecko to mikrokosmos z własnym słońcem” (format A4, technika dowolna).
 6. Tematyka zadania literackiego: dla klas V – VIII do wyboru jedna propozycja (czcionka Times Roman, rozmiar 12, do 5 stron maszynopisu):
 • Mój ulubiony bohater. (charakterystyka)
 • A teraz opowiem Ci o mojej ulubionej książce… (recenzja)
 • Jesteś redaktorem gazety wydawanej w świecie bohaterów książki. Opowiedz, co się wydarzyło. (opowiadanie)
 • Jak potoczyłyby się dalsze losy bohaterów Twojej ulubionej książki? (opowiadanie)
 1. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane. Muszą być pracami własnymi.
 2. Prace literackie i plastyczne należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres organizatora Szkoły Podstawowej nr 1 im. S. Staszica w Piastowie.

Wszystkie prace zostaną ocenione. O zwycięstwie zdecyduje uzyskana łącznie ilość punktów za prace plastyczne i literackie.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu. Do prac uczestników winien być załączony i wypełniony Załącznik nr 1.
 4. Zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy.
 5. Na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu zostaną zaproszeni laureaci.
 6. Wyniki konkursu będą także ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 7. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela koordynator Justyna Czupryniak i Katarzyna Wojtaś.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

………………………………………………………….…………………………………………………………. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

……………………………………………………………………………………………………………………….. (nr telefonu)

OŚWIADCZENIE

Jako rodzic/opiekun działając w imieniu i na rzecz Uczestnika/Uczestniczki Konkursu (imię, nazwisko, wiek)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

niniejszym wyrażam zgodę na jego/jej udział w Konkursie organizowanym przez Szkołę podstawową nr 1 im. S. Staszica w Piastowie na zasadach określonych w Regulaminie, z którymi zapoznałem się i akceptuję.

Oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach i wyrażam zgodę na jej rozpowszechnianie przez Organizatora.

Scroll to Top