Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku

W październiku i listopadzie realizowaliśmy w naszej szkole projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej – Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku. Jego ideą było wzmocnienie obywatelskiego rozumienia patriotyzmu i promowanie postawy społecznego zaangażowania.

Do projektu przystąpili uczniowie klas VI – VIII. Nasze działania rozpoczęliśmy od poezji, ponieważ to ona od wieków wskazuje nam drogi, ukazuje, co ważne w życiu, dlaczego Polska nasza jest tak niezwykła. Ojczyzna to wielkie słowo, pisało o niej wielu wybitnych pisarzy i poetów. Każdy z nich innymi słowy opowiadał o wydarzeniach. Jedni sławili piękno jej krajobrazów, inni zachwycali się bohaterstwem ludu czy wreszcie niepowtarzalnością języka i kulturą. Ale wszyscy zgodnie chcieli i nadal pragną, aby Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza. Zadaniem każdej klasy było opracowanie i przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego wiersza o treści patriotycznej. Wśród nich znalazły się: „Inwokacja”, „Do Matki Polki” Adama Mickiewicza, „Hymn do miłości Ojczyzny” Ignacego Krasickiego, „Testament mój” Juliusza Słowackiego, „Rota” Marii Konopnickiej czy „Ta, co nie zginęła” Edwarda Słońskiego. Efekty prac uczniów można było podziwiać na specjalnie przygotowanej wystawie oraz podczas spotkania poetyckiego w dniu 16 listopada, które poprowadziły uczennice klasy 7c – Barbara Gwiazda i Helena Panfil.

W tym samym dniu podczas przerw zorganizowany został „Przystanek Historia”, którego gospodarzami była społeczność klasy 7c.  Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogli wziąć udział w ankiecie dotyczącej rozumienia nowoczesnego patriotyzmu. Na podstawie udzielonych odpowiedzi powstał krąg wartości i postaw współczesnego patrioty, obejmujący zaufanie, uczciwość, odpowiedzialność, szacunek, poczucie bezpieczeństwa i otwartość. Można było także sprawdzić swoją wiedzę historyczną, odpowiadając na pytania, rozpoznając postaci historyczne i rozwiązując quizy. Ważnym punktem programu była gra, która polegała na odszukaniu ukrytych na terenie szkoły dat i ich objaśnieniu.

Podjęte działania spotkały się z dużym zaangażowaniem uczniów i cieszyły ich zainteresowaniem, co świadczy o tym, że idea patriotyzmu przyświeca każdemu z nas.

Iwona Skiba

Scroll to Top