Ślubowanie pierwszoklasistów.

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie są już pełnoprawnymi uczniami. 18 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

Uroczystość prowadził pan Radosław Korban.  Powitał on zaproszonych gości, Dyrekcję szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Urszula Skrzypczak dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów i wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia/ uczennicę Szkoły Podstawowej nr 1. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci śpiewali piosenki  i recytowali wiersze. Występ dzieci spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści byli nagradzani gromkimi brawami.

Po zakończeniu części artystycznej pani Dyrektor pogratulowała dzieciom zaprezentowanych umiejętności. Następnie wychowawczynie rozdały uczniom pierwsze legitymacje szkolne. Niespodziankę swoim młodszym kolegom sprawili też uczniowie klas starszych, których przedstawiciele wręczyli pierwszoklasistom okładki na legitymacje. Rodzice podarowali dzieciom pamiątkowe kubki z napisem ,,Jestem uczniem” i datą ślubowania. Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Elżbieta Rój

Scroll to Top