Certyfikat za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła uczestniczyła w  ogólnopolskim projekcie edukacyjnym   „Za Wody dla Afryki”, który był prowadzony  we współpracy z UNICEF. W ramach projektu na godzinach wychowawczych uczniowie  zostali zapoznani z tematyką związaną z trudnościami dostępu do czystej wody na świecie, zwłaszcza w niektórych krajach afrykańskich -Sudan, Somalia. Dzieci wykonały plakaty „ Kodeks oszczędzania wody”, które po wybraniu przez komisję zostały wysłane do organizatora na konkurs. Za udział w projekcie szkoła otrzymała Certyfikat.

Scroll to Top