Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

 

Szkoła Podstawowa nr 1  przystępuje w roku szkolnym 2018/2019 do udziału w kolejnej edycji Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego,  realizowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Audiometryczne badania przesiewowe słuchu zostaną wykonane w trakcie zajęć lekcyjnych w szkole, po uprzedniej kwalifikacji  lekarskiej. Informacja o przeprowadzeniu badania zostanie podana  w późniejszym terminie.

Dnia 13 września 2018 r. o godz. 17.30 w sali 4 odbędzie się spotkanie informacyjno- edukacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych, na którym zostaną przekazane pakiety informacyjno-edukacyjne zawierające zgodę na udział w Programie badań przesiewowych słuchu oraz ulotka.

Realizacja bezpłatnych i dobrowolnych badań przesiewowych słuchu uczniów klas pierwszych odbędzie się po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica/ opiekuna dziecka. „Zgody” powinny zostać zwrócone do wychowawców.

Rodzice/opiekunowie wszystkich zbadanych dzieci otrzymają pisemną informację o wyniku badania. W przypadku wystąpienia podejrzenia zaburzeń słuchu, oprócz informacji o wyniku badania otrzymają również wskazówki dotyczące dalszego postepowania.

Link do strony internetowej Programu  – www.przesiewy-mazowsze.ifps.org.pl

Wanda Kaliściak

Wicedyrektor Szkoły

Scroll to Top