Obserwacja wybranych uczniów – spotkanie otwarte w SP 1 w Piastowie

6 kwietnia 2018r. Szkołę Podstawową nr 1 w Piastowie odwiedzili nauczyciele ze szkół    z Torunia oraz Zabrza. W spotkaniu uczestniczyła również Aleksandra Cupok – asystentka CEO.

Na początku spotkania dyrektor Urszula Skrzypczak omówiła działania podejmowane przez szkołę w zakresie wdrażania oceniania kształtującego oraz doskonalenia techniki uczenia się    i nauczania w Klubie Szkół Uczących Się.

Następnie liderki praktyki Iwona Krysińska i Anna Brzezińska, przybliżyły nauczycielom praktykę OWU. Opowiedziały również o tym, jak wyglądało wdrażanie praktyki      w Sp1. Kolejnym etapem spotkania otwartego było przeprowadzenie warsztatów OWU.  W pierwszej części nauczycielka języka polskiego Anna Kowalczyk wyjaśniła zebranym, czym jest język faktów, jak istotną rolę pełni w praktyce OWU, ale również w codziennej pracy nauczyciela. Drugą cześć warsztatu  przeprowadzono z wykorzystaniem nagrania wideo z lekcji edukacji wczesnoszkolnej.

Podczas warsztatu:

  • Omówiono, czym jest język faktów w diagnozie  praktyki OWU
  • stworzono opis ucznia na podstawie fotografii
  • dokonano obserwacji nagrania pod kątem Obserwacji Wybranego Ucznia
  • stworzono opis pracy ucznia w języku faktów
  • sformułowano działania dla wybranego ucznia

Dziękujemy za informacje zwrotne i dzielenie się pomysłami.

Iwona Krysińska

Scroll to Top