Szkolna Liga Historyczna

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Szkolnej Lidze Historycznej. Czekają was ciekawe spotkania z historią i wspaniała zabawa. Bądź odkrywcą i detektywem. Wykonaj konkursowe zadania i zdobywaj punkty. Wygrywaj wiedzę a także … piątki i szóstki z historii!

Regulamin Szkolnej Ligii Historycznej 2018

  1. Liga Historyczna ma na celu rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, wzbogacenie wiedzy o dziejach narodu i państwa polskiego, pogłębienie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy historycznej oraz integrację środowiska szkolnego.
  2. Liga historyczna jest konkursem skierowanym do uczniów klas IV-VII.
  3. Zadaniem uczniów jest poszukiwanie i udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe bądź wykonanie prac i oddawanie ich w określonych terminach. Każda praca będzie punktowana zgodnie z podanymi kryteriami.
  4. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest oddawanie w określonych terminach odpowiedzi lub opracowań.
  5. Liga historyczna będzie składać się z trzech etapów, uczeń może włączyć się do konkursu w każdej chwili i też w dowolnym terminie zrezygnować.
  6. Uczniowie, którym wykaże się przepisywanie pracy od innego ucznia, zostaną skreśleni z listy uczestników Ligi.
  7. Zadania konkursowe publikowane będą na stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń dla uczniów znajdującej się na głównym holu.
  8. Uczestnicy konkursu uzyskują punkty za poprawne i terminowe rozwiązanie zadań. Uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów otrzymują tytuł Mistrza Szkolnej Ligi Historycznej.

Rozpoczynamy zmagania w Szkolnej Lidze Historycznej

I etap

Drodzy Miłośnicy historii, pierwsze zadanie polega na zebraniu informacji o wybranym bohaterze  walczącym o niepodległość Rzeczypospolitej i przygotowaniu plakatu zawierającego najważniejsze fakty i dokonania z jego życia.

Plakat-format A-2, technika wykonania-dowolna

Za to zadanie można maksymalnie zdobyć- 20 punktów.

Podczas oceny prac komisja będzie brała pod uwagę:

-pomysłowość i estetykę pracy- 5 punktów

-poprawność językową i ortograficzną- 5 punktów

-zawartość merytoryczna-10 punktów

Prace przynosimy do 29 marca 2018r. Powodzenia !!!

 

Małgorzata  Zwolińska

Iwona Skiba

Ela Furmanik-Kurczak

Scroll to Top