Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu

Dnia 6 marca z okazji Międzynarodowego Dnia dla Ucha i Słuchu w naszej szkole odbyły się spotkania młodszych i starszych uczniów z pracownikiem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie panią Ewą Fundalską. Nasz gość przybliżył dzieciom problematykę dzieci niedosłyszących i głuchych oraz zasady zachowania się wobec nich. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali przekazywanych treści. Największa atrakcją okazała się praktyczna lekcja języka migowego, którą przeprowadziła prelegentka. Każda z klas w prezencie otrzymała materiały do dalszej nauki porozumiewania się na migi oraz prezentację multimedialną dzięki której będzie można utrwalić poznany materiał. To było bardzo miłe i wartościowe spotkanie.

Alina Lewczuk.

Scroll to Top