3 Marca – Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu

Corocznie 3 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu. Celem Dnia jest podniesienie świadomości ogółu społeczeństwa na temat chorób uszu i utraty słuchu oraz profilaktyki problemów ze słuchem.    Uczniowie naszej szkoły również przystąpili do działań profilaktycznych wykonując plakaty o szkodliwości hałasu. Zwieńczeniem wszystkich działań dnia 6 marca odbędzie się spotkanie uczniów z pracownikiem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie panią Ewą Fudalską.

Alina Lewczuk

 

Scroll to Top